งานต่อเพิ่มห้องครัว

งานต่อเติมห้องครัว

งานต่อเติมครัว ปกตินิยมต่อเติมหลังบ้านด้านหลังหรือด้านข้างโดยจะทำการต่อมาจากห้องครัวเดิมของตัวบ้านเนื่องจากครัวเดิมของบ้านมีขนาดเล็กเกินไป แต่นอกเหนือจากสองข้อที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาคือรูปแบบ การใช้งานได้จริง อากาศที่ต้องถ่ายเทได้สะดวก ช่วยลดพลังงาน โครงสร้างมีความแขงแรงและต้องแยกออกจากตัวบ้าน (ไม่ใช้ร่วมกับตัวบ้าน) และแบบสถาปัตย์กรรมต้องชัดเจน

งานต่อเติมห้องครัวและห้องอเนกประสงค์ขนาดห้องครัว 2.00x6.00m และห้องอเนกประสงค์ขนาด 3.00x5.00m เทพื้นที่มีความหนา 10 cm. ลงเสาเข็ม Micro Pile I-0.18x0.18 ลึก 20m. รับน้ำหนักปลอดภัย SAFE LOAD 15ตัน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชปูนคอนกรีตผสมเสร็จกำลัง Fc 240ksc. และใช้เหล็กเสริม RB9mm. และ DB12mm. (มอก) และโครงเหล็กรูปพรรณ หลังคา metal sheet bluescope หนา 0.47mm. ฝ้าเพดานฉาบเรียบ และระบบไฟฟ้า