ต่อเติมโรงงาน

งานต่อเติมโรงงาน รีโนเวทโรงงาน รีโนเวทโรงงานโรงงานเก่า

บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีส์ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

ชื่อโครงการ: รีโนเวทโรงงาน

เจ้าของโครงการ: บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีส์ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด

ลักษณะของโครงการ: บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีส์ เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด มีความประสงค์รีโนเวทโรงงานเก่า

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงาน และโกดังเก็บสินค้า

รายละเอียดโครงการ: เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1ชั้น ขนาด24.00x52.00เมตร และความสูง 15เมตร จำนวน 3อาคาร โครงสร้างฐานราก คาน เสา ใช้คอนกรีต กำลังอัดประลัยที่ 28วัน fc’=240Ksc. (Cylinder) ระบบพื้น เป็น Flat Slab หนา 25cm. ใช้คอนกรีตกำลังอัดประลัยที่ 28วัน fc’=320Ksc. (Cylinder) และเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR24 และ เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 ตามมาตรฐาน มอก. ระบบฐานรากชนิดมีเสาเข็มเป็นเสาเข็มตอกขนาด []-0.26x0.26x26m. รับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตัน/ต้น ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม SEISMIC TEST และ DYNAMIC LOAD TEST